Garantie

“Liefst met garantie voor het geval dat …”

 

Voor iedere Bikeselection fiets die je koopt, geldt een garantieperiode van 12 maanden. Dat wil zeggen dat “een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten”. Niet alles valt automatisch onder bovenstaande garantie, daarom is het belangrijk om de garantievoorwaarden te lezen. Dan weet je precies waar je aan toe bent als je met een (mogelijk) garantiegeval te maken krijgt. Lees hieronder alle voorwaarden en uitzonderingen.

 

Algemene garantievoorwaarden

Gebreken aan de Bikeselection producten die nog niet zichtbaar of merkbaar waren op het moment van de aankoop van de occasiefiets, en die aantoonbaar op een materiaal- en/of productiefout terug te voeren zijn en die zich voordoen binnen garantietermijnen van 1 jaar na aankoop, worden door Bikeselection met inachtneming van onderstaande voorwaarden kosteloos hersteld. 

 

Uitzonderingen garantie

De aanspraak op garantie geldt niet voor:

 • Gebreken veroorzaakt door het niet uitvoeren van noodzakelijk periodieke controles/onderhoud
 • Herstelling of vervanging van onderdelen wegens normale slijtage
 • Slijtage aan de accu: een accu is een product dat aan slijtage onderhevig is en waarvan de capaciteit terugloopt in de loop der tijd. Bikeselection staat garant voor de werking van de accu op uw gebruikte fiets, niet voor de capaciteit van de accu. Indien de accu van uw gebruikte fiets stopt met functioneren gedurende de eerste 6 maanden te tellen vanaf de dag van in ontvangstname, dan staat Bikeselection in voor het herstellen van de werking van uw fiets.  Bikeselection zal daarvoor de methode kiezen die haar het meest passend lijkt, waarbij onder andere in aanmerking komen: vervangen van de accu door een gebruikte accu, revisie van de accu, vervanging door een gereviseerde accu, vervanging door een aftermarket accu.
 • Uiterlijke schade zoals krassen en deuken
 • Defecten veroorzaakt door weersinvloeden, zoals verwering van lak, corrosie en/of roestvorming
 • Defecten ontstaan doordat de fiets niet tijdig, juist en/of regelmatig is onderhouden conform de handleiding (je dient zo nodig te kunnen aantonen dat het reguliere onderhoud is verricht)
 • Defecten ontstaan door onjuist gebruik (zoals bijvoorbeeld te zware belasting)
 • Overschrijding van totaalgewicht (fiets + berijder + bagage) van 120kg (tenzij op de fiets een ander maximum staat aangegeven). Voor- en/of achterdrager hebben een eigen voorgeschreven maximale belasting, de waarde staat vermeld op de drager zelf. Algemeen kun je aanhouden: maximale belasting achterdrager: 25kg. Maximale belasting voordrager: 10kg
 • Aanpassingen of reparaties uitgevoerd door personen die daartoe niet door verkoper gemachtigd zijn
 • Wanneer een e-bike op een of andere manier is opgevoerd
 • Een product dat is gebruikt voor zakelijke doeleinden zoals bijvoorbeeld pakketvervoer of verhuur

 

Een beroep doen op de garantie

Voor een geldig beroep op de garantie dien je het gebrek zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontdekking, te melden aan Bikeselection en dien je het originele aankoopbewijs op verzoek te kunnen overleggen. Je dient Bikeselection daarnaast toe te staan om de fiets te inspecteren. Bikeselection behoudt zich steeds het recht om de waarde op het aankoopbewijs te crediteren aan de koper om zo het garantieprobleem af te sluiten.

 

Garantietermijn na herstel

Voor herstelde onderdelen geldt de resterende garantietermijn (er gaat geen nieuwe garantietermijn lopen).

 

Kosten herstel

Indien een geldig beroep kan worden gedaan op de garantie, komen de kosten van de werkuren voor de herstelling voor de rekening van de koper.
Indien geen geldig beroep kan worden gedaan op de garantie, komen de kosten voor reparatie voor rekening van de koper.

Blijf op de hoogte!

Niet gevonden wat je zocht? Mis je kans niet en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven!

"*" indicates required fields